Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2008-07-21 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST DOOR SPECIALIST, OP NON-ACTIEFSTELLING, VERGOEDING VOOR GEDERFDE INKOMSTEN?

08/04

De specialist heeft de toelatingsovereenkomst met de Stichting opgezegd om voor zichzelf te beginnen. Discussie over de vraag of specialist in de aanloop naar de beëindiging van de relatie op juiste wijze uitvoering geeft aan de toelatingsovereenkomst. Op non-actiefstelling ongerechtvaardigd. De Stichting moet de nadelige gevolgen – bestaande uit vergoeding van gederfde inkomsten – voor haar rekening nemen.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST DOOR SPECIALIST, OP NON-ACTIEFSTELLING, VERGOEDING VOOR GEDERFDE INKOMSTEN?