Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2007-02-26 - EERDER ARBITRAAL VONNIS, IN RECHTE ONAANTASTBAAR

06/12

Bij arbitraal vonnis van 30 juli 2004 heeft het Scheidsgerecht de arbeidsovereenkomst tussen eiser en de Stichting ontbonden. Eiser vordert alsnog uitbetaling van niet opgenomen vakantie-uren. De vordering ter zake van niet opgenomen vakantie-uren is beoordeeld bij arbitraal vonnis van 30 juli 2004. Het is in rechte onaantastbaar is. De vordering wordt daarom afgewezen.
Voor de vordering terzake van gelden op een tussenrekening van de Stichting is dit niet anders. Eiser is van mening dat deze gelden, welke verband hielden met door hem uitgevoerde expertise opdrachten en door hem gegeven lezingen, hem toekomen.
Voor zover niet is beslist over deze gelden bij arbitraal vonnis van 30 juli 2004 is ter mondelinge behandeling afdoende gebleken dat de Stichting opdrachtnemer was.

Bijlage:PDF EERDER ARBITRAAL VONNIS, IN RECHTE ONAANTASTBAAR