Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2004-07-30 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST.

03/26

Tussen werknemer en werkgever is een "beëindigingsovereenkomst" gesloten naar aanleiding van tussen hen gerezen geschillen. Over de uitvoering van deze overeenkomst is opnieuw een conflict ontstaan. Nu werknemer kennelijk zijn werk als revalidatiearts voor een dag per week niet wenst voort te zetten volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding naar billijkheid.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST.