Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2004-03-01 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT

04/06 KG

Voorlopige voorziening in verband met arbeidsconflict lid van de raad van bestuur. De bevoegdheid van het Scheidsgerecht wordt terecht betwist. In de eerste arbeidsovereenkomst tussen partijen is het Scheidsgerecht aangewezen als de instantie die geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zal beslechten. Deze overeenkomst is vervangen door een "tweede" arbeidsovereenkomst waarin niet een dergelijke arbitrageclausule is opgenomen. In deze thans van toepassing zijnde overeenkomst zijn partijen, ook al was dat tegen de zin van eiser, uitdrukkelijk afgeweken van de eerder gesloten arbeidsovereenkomst. Daarom kan niet worden aangenomen dat partijen hebben bedoeld dat de arbitrageclausule stilzwijgend gehandhaafd zou blijven. Beroep op onbevoegdheid tijdig gedaan, maar wel zo laat dat daarmee bij de kostenveroordeling rekening wordt gehouden.

Bijlage:PDF BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT