Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2003-02-14 - VORDERING IN KORT GEDING VAN DIRECTEUR TOT TOELATING TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN NA OP NON-ACTIEFSTELLING.

03/01 KG

De manier waarop verweerster is gekomen tot de maatregelen van op non-actiefstelling en schorsing is, naar het voorlopig oordeel van de Voorzitter, niet in overeenstemming met het bepaalde in de arbeidsovereenkomst. Naar het voorlopig oordeel van de Voorzitter is de situatie binnen de organisatie van verweerster zodanig dat op dit ogenblik en in afwachting van de uitkomst van de ontbindingsprocedure een, al dan niet tijdelijke, terugkeer van eiser in die organisatie onwenselijk is.

Bijlage:PDF VORDERING IN KORT GEDING VAN DIRECTEUR TOT TOELATING TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN NA OP NON-ACTIEFSTELLING.