Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2002-10-18 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS.

02/18

Tussen partijen is verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de werkzaamheden van de functie van directeur patiëntenzorg moeten worden uitgevoerd. Het ter zake gevoerde overleg tussen verweerder en de Raad van Toezicht heeft niet kunnen leiden tot overeenstemming van de afwijkende inzichten. Onder invloed van het debat is de arbeidsverhouding inmiddels verstoord.
De door eiseres aangeboden vergoeding acht het Scheidgerecht billijk en zal daarom worden toegewezen.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS.