Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

0000-00-00 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING.

2002-04-25

Op grond van gewijzigde omstandigheden dient de arbeidsovereenkomst tussen partijen wegens gewichtige redenen, bestaande uit een verandering in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst na korte tijd behoort te beëindigen, te worden ontbonden. Met het oog op de omstandigheden van het geval komt het het Scheidsgerecht billijk voor aan verweerder ter gelegenheid van de ontbinding een vergoeding toe te kennen tot een bedrag van € 250.000,-.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING.