Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2002-05-31 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR.

02/10

Uit hetgeen door partijen is gesteld, is komen vast te staan dat op grond van gewichtige reden, bestaande uit het wegvallen van de functie van verweerder en het niet voor handen zijn van een passende vervangende functie, de arbeidsovereenkomst tussen partijen dient te worden ontbonden.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR.