Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2001-06-18 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST DIENT IN CASU ZONDER RECHTSGEVOLG TE BLIJVEN.

07

Verweerster draagt op grond van de toelatingsovereenkomst een eigen verantwoordelijkheid om rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van eiser, zo goed als eiser zich jegens verweerster moet inspannen om te voldoen aan de eisen die verweerster aan hem als toegelaten radioloog mag stellen. De opzegging van de toelatingsovereenkomst kan niet in stand blijven, omdat zij in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
(zie het in deze zaak gewezen vonnis in kort geding van 4 september 2001, Nr. 12)

Bijlage:PDF OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST DIENT IN CASU ZONDER RECHTSGEVOLG TE BLIJVEN.