Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2001-03-27 - BILLIJKE VERGOEDING BIJ BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.

04

De aan eiser toe te kennen vergoeding strekt niet tot compensatie van de schade die hij lijdt als gevolg van de beëindiging van de toelatingsovereenkomst. Aan eiser wordt een vergoeding naar billijkheid toegekend om hem financieel in staat te stellen een periode te overbruggen waarin hij elders werk als radioloog moet zoeken. De grondslag van deze vergoeding is dat B zich in zekere mate de belangen van eiser moet aantrekken. De omvang van deze vergoeding is derhalve beperkt.
(Vervolg op het arbitraal vonnis van 6 november 2000, Nr. 14)

Bijlage:PDF BILLIJKE VERGOEDING BIJ BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.