Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2000-05-22 - ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. GESCHILLENREGELING MEDISCHE STAF. VERGOEDING. FICTIEVE OPZEGTERMIJN.

08

Geschillenregeling van het reglement van de medische staf is niet van toepassing op geschillen tussen werkgeefster en werkneemster.
I.c. acht het Scheidsgerecht een vergoeding van ƒ 300.000,-- bruto billijk, waarbij ervan wordt uitgegaan dat verweerster geen aanspraak heeft en ook niet zal maken op wachtgeld. Voor zover aan de fictieve opzegtermijn voor verweerster nadelige gevolgen zijn verbonden, zijn deze verdisconteerd in deze vergoeding.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. GESCHILLENREGELING MEDISCHE STAF. VERGOEDING. FICTIEVE OPZEGTERMIJN.