Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2000-04-06 - HERSTELVONNIS.

06

Nu de schrijffouten en de daaruit voortvloeiende onjuiste berekening uit het vonnis zelf blijken en daaruit voor partijen duidelijk hebben moeten zijn is er geen sprake van een totaal nieuwe berekening gegrond op een interpretatie van het vonnis door verweerder, maar slechts van de verbetering van kennelijke schrijffouten die zich hebben voortgezet in de berekening. Er is derhalve plaats voor herstel van deze fouten.
(vervolg op het arbitraal vonnis van 9 maart 2000, Nr. 3)

Bijlage:PDF HERSTELVONNIS.