Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1999-04-09 - TOELATING ANESTHESIOLOGEN ZOLANG OMTRENT BEZWAAR NOG NIET DOOR HET SCHEIDSGERECHT IS BESLIST. AANWIJZINGEN DOOR OF VANWEGE HET ZIEKENHUIS.

05

Op grond van en belangenafweging wordt beslist dat het aan het ziekenhuis is toegestaan twee anesthesiologen toe te laten zolang terzake van een bezwaar van de verweerders het niet volgens de procedures van het Scheidsgerecht tot een uitspraak is gekomen. Verweerders zijn gehouden zich te voegen nar aanwijzingen van of vanwege het ziekenhuis.