Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1999-07-14 - PRAKTIJKOVERDRACHT AAN ZIEKENHUIS. DOORVERKOOP AAN OPVOLGER. GESCHIL OMTRENT AFREKENING.

13

Na overdracht van de praktijk aan het ziekenhuis werd deze gedreven voor rekening en risico van het ziekenhuis of de opvolger. Daarom komen na die overdracht gemaakte kosten niet voor rekening van de vertrokken specialist nu niet anders is overeengekomen.

Bijlage:PDF PRAKTIJKOVERDRACHT AAN ZIEKENHUIS. DOORVERKOOP AAN OPVOLGER. GESCHIL OMTRENT AFREKENING.