Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1999-11-17 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. FUNDAMENTELE VERSCHILLEN VAN MENING OMTRENT BELEID IN RAAD VAN BESTUUR. WACHTGELD.

22

De verschillen van mening binnen de Raad van Bestuur over het te voeren financieel-economische beleid en over de uitvoering van dit beleid zijn fundamenteel en structureel van aard en er is, bij ongewijzigde samenstelling van de Raad van Bestuur, weinig hoop op de noodzakelijke verbetering. Dit rechtvaardigt de ontbinding. Wachtgeld. Geen verdere vergoedingen. Geen afkoop van het wachtgeld toegewezen omdat niet gebleken is dat de directeur daarbij en bijzonder belang heeft.