Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1997-04-18 - GEEN ONTBINDING TOELATINGSOVEREENKOMST. GEEN GEWICHTIGE REDENEN. EVENTUEEL ONTBINDING MET SCHADEVERGOEDING.

07

Verweerder schiet in bepaalde opzichten tekort op het communicatieve vlak, maar hij heeft niet altijd in een situatie verkeerd die als bevorderlijk voor het oplossen of verminderen van communicatieve problemen kan worden aangemerkt. Op dit ogenblik geen gewichtige redenen aanwezig. Niet aangetoond dat verweerder het ziekenhuis 'in zijn existentie' zou bedreigen. Van onbekwaamheid op medisch terrein kan niet worden gesproken. Eventueel ontbinding met schadevergoeding, maar dat is door eiseres niet gevorderd.

Bijlage:PDF GEEN ONTBINDING TOELATINGSOVEREENKOMST. GEEN GEWICHTIGE REDENEN. EVENTUEEL ONTBINDING MET SCHADEVERGOEDING.