Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1996-02-02 - VORDERING TOT VERLENGDE TOELATING VAN SPECIALIST TOT ZIEKENHUIS.

09

Na fusie van twee ziekenhuizen blijkt maatschapsvorming tussen specialistengroep van het ene ziekenhuis met specialist van het andere ziekenhuis niet mogelijk. Het fusieziekenhuis besluit de toelatingsovereenkomst met laatstgenoemde specialist op te zeggen, met vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade. Partijen zijn in onderhandeling over omvang van die schade. De onderhandelingen vlotten niet en het tijdstip van beëindiging van de toelatingsovereenkomst nadert. De specialist vordert vervolgens voortzetting van de toelating. Deze vordering wordt, op grond van een afweging van de wederzijdse belangen, afgewezen. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 29)

Bijlage:PDF VORDERING TOT VERLENGDE TOELATING VAN SPECIALIST TOT ZIEKENHUIS.