Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1996-05-21 - POLIKLINIEKRUIMTE

07

Normenrapport is niet verbindend tussen specialist en ziekenhuis, maar kan een handvat bieden. Hoewel de ruimte zeker niet optimaal genoemd mag worden, kan dit niet leiden tot het oordeel dat het ziekenhuis, mede in het licht van de thans beschikbare mogelijkheden en in afwachting van een verbouwing en uitbreiding, tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van polikliniekruimte. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 27)

Bijlage:PDF POLIKLINIEKRUIMTE