Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1996-01-10 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS GEWICHTIGE REDENEN. SCHADEVERGOEDING.

08

Verdeeldheid benoemingscommissie bij aantrekken anesthesist. Kort na benoeming problemen met betrekking tot zijn functioneren. Externe deskundige adviseert Stichting overeenkomst op te zeggen. Stichting constateert dat advies breed draagvlak heeft en besluit advies over te nemen. Stichting kan in zekere mate worden verweten niet vóór omzetting tijdelijk in vast dienstverband bij vorige werkgever grondig geïnformeerd te hebben. Bovendien onvoldoende begeleiding. Stichting dient anesthesist in zekere mate schadeloos te stellen. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 28)

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS GEWICHTIGE REDENEN. SCHADEVERGOEDING.