Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1995-05-08 - VORDERING VAN DIRECTEUR TE WORDEN TOEGELATEN TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN

07

Directeur Financieel-Economische Zaken met onmiddellijke ingang ontheven van zijn taken en bevoegdheden bij gebreke van een effectieve communicatie tussen directeur en bestuur als gevolg van ernstig verstoorde verhoudingen. Vordering te worden toegelaten wordt afgewezen; verdere escalatie te verwachten; behandeling ontbindingsverzoek op korte termijn.

Bijlage:PDF VORDERING VAN DIRECTEUR TE WORDEN TOEGELATEN TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN