Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1995-03-21 - SLUITING VAN ZIEKENHUIS. VORDERING VOORTZETTING BEVOORSCHOTTING VAN SPECIALISTEN TEGEN CESSIE VAN VORDERING KRACHTENS SANERINGSREGELING

04

In casu is er onvoldoende grondslag om ook na de sluiting van het ziekenhuis de specialisten te bevoorschotten vooruitlopend op een eventuele uitkering uit het Saneringsfonds. Evenmin is er voldoende grondslag om vooruit te lopen op een eventuele schadeplichtigheid van het ziekenhuis, ter zake waarvan een bodemprocedure aanhangig is.

Bijlage:PDF SLUITING VAN ZIEKENHUIS. VORDERING VOORTZETTING BEVOORSCHOTTING VAN SPECIALISTEN TEGEN CESSIE VAN VORDERING KRACHTENS SANERINGSREGELING