Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1995-11-30 - RADIODIAGNOSTIEK DOOR KAAKCHIRURGEN

18

De ontwikkelingen in de algemeen aanvaarde medische opvattingen met betrekking tot radiodiagnostisch onderzoek waarop de onderhavige vordering betrekking heeft, zijn zodanig, dat naar redelijkheid aan de kaakchirurgen het verrichten van dit onderzoek niet langer kan worden geweigerd. Beleidsvrijheid van het ziekenhuis met betrekking tot het bieden van de nodige faciliteiten.

Bijlage:PDF RADIODIAGNOSTIEK DOOR KAAKCHIRURGEN